Objednání na 603 179 911

Elektroterapie

Rehabilitace a  fyzioterapie  v léčbě   využívá   široké   spektrum elektrických   proudů a impulzu pro jejich   specifický efekt  na  tkáně. Elektroterapie  je  v rehabilitaci  využívána    diagnosticky  i terapeuticky. Může  jít o terapii  kontaktní   či  bezkontaktní.  Z pohledu  frekvence   využíváme nejčastěji  proudů   nízko a  středně frekvenčních.

Příklady proudů  využívaných  v rehabilitační  léčbě – nízkofrekvenční  Träbertův proud  s  výrazně   protibolestivým   časným   účinkem  při správné   indikaci, TENS-  různé   druhy  podle  požadovaného  účinku (analgetický, myorelaxační…) s výhodou  využíváme  v indikovaných    případech  kombinovanou terapii ultrazvuku a  elektroterapie .  Elektroterapii    využíváme i  k aktivaci  oslabených   svalů  po  úrazech   či  u   neurologických  diagnóz.