Objednání na 603 179 911

Magnetoterapie v rehabilitaci

Magnetoterapie pomáhá při zmírnění bolesti, ale i při regeneraci poškozených tkání. Magnetoterapie  v rehabilitaci  je podpůrná fyzikální léčba, kdy se pomocí jejího účinku rychleji vstřebá otok při natržení svalu či zlomenině, podporuje metabolismus, krevní oběh, jehož následkem je rychlejší hojení i zpomalení procesu degenerativních změn.

Jaký je princip účinku  magnetoterapie?

Stejně jako jiné fyzikální metody léčby i magnetoterapie v rehabilitaci využívá fyzikální jevy a to konkrétně magnetické pole. Jak jsme již výše zmínili, účinky magnetoterapie zajišťují právě biologické změny v tkáních. Tkáně na působení nízkofrekvenčního pulzního magnetického  pole reagují změnami – zlepšení prokrvení, uvolnění svalového napětí, detox, aktivace protibolestivých  mechanizmů.

V rehabilitační praxi se využívá nejen metoda nízkých frekvencí, ale také i pole statické či střídavé. Během vstupního vyšetření pacienta se zvolí vhodný léčebný postup, který se zakomponuje do komplexní terapie.

Střídavé pole, pulzní magnetoterapie, frekvence magnetického pole se mění od nuly až po samotné maximum. Aplikuje se v pulzní formě, kdy se tepelný efekt sníží na minimum a nechá účinkovat působnost elektromagnetu.

I přes působení magnetického pole a využívání jeho energie je důležité poznamenat, že v rehabilitaci se magnetoterapie se může provádět i na kloubech, kde se nacházejí kovové částky po operacích.

Jaké jsou účinky magnetoterapie  v rehabilitační  léčbě ?

Vazodilatační účinek – Tento účinek je skutečně klíčový, rozšiřuje krevní řečiště. Rozšiřování krevního řečiště znamená, cévy se zvětšují a napomáhá lepšímu prokrvení tkání. Tento efekt je skutečně důležitý zejména při hojení, protože správné prokrvení podporuje právě tento důležitý aspekt. Vazodilatační účinek je potřebný při každém onemocnění, které oslabuje cévy či celý cévní systém. Právě v případech hojení je ztížený přísun okysličené krve do organismu. Magnetoterapie pomáhá tam, kde je zásobení kyslíkem nejmenší a také dalším účinkem je i snižování zánětu, otoku na daném místě.

Detoxikační účinek – detoxikační efekt magnetoterapie je založen na látkové výměně, která je hlavní složkou každého ozdravného procesu těla. Detox je prováděn zejména v místech s nahromaděnými zplodinami a toxickými látkami, které způsobují silný zánět. Můžeme říci, že detoxikační účinek je potřebný při každém hojení.

Myorelaxační účinek – Dalším účinkem je myorelaxační efekt. Tento efekt, jak už z názvu vyplývá, pomáhá uvolnit svaly snižováním napětí. Snižování tonu, napětí je prováděno pomocí iontů vápníku.

Antiedematózní účinek – Dalším velmi důležitým účinkem magnetoterapie je právě antiedematózní efekt, jehož vlivem se otok vstřebá, zmenší se tlak  a utlumí se  i bolest. K protiedémovému efektu přispívá zrychlení látkové výměny, díky níž se zvýší koncentrace bílých krvinek, aktivuje obranný systém a umožní poměrně rychlé vstřebávání otoků.

Analgetický účinek – Jeden z nejlépe sledovatelných účinků je právě efekt snižování bolesti. Právě tento efekt je jeden z nejdůležitějších a právě kvůli tomu se u většiny pacientů v rámci rehabilitace magnetoterapie provádí. Účinky má jak při porušených tkáních, tak i při mnoha degenerativních onemocněních pohybového aparátu.