Objednání na 603 179 911

Laserterapie v rehabilitaci

Laser je jednou z procedur ze skupiny světloléčby. Laserterapie v rehabilitaci využívá biostimulační efekt paprsku, působícího jako spouštěcí  mechanizmus na urychlení  regenerace tkání a aktivaci  činnosti buněk.

Světlo laseru se od ostatních druhů světla výrazně odlišuje ve třech základních biotropních parametrech:

 • monochromatičnosti,
 • polarizaci,  vyzařované světlo kmitá pouze v jednom směru
 • koherenci, přísné organizovanosti světelných kmitů v čase. Světelné částice na ozařovaný povrch dopadají v rytmických rázech s výraznou koncentrací energie.

Tyto tři faktory, sloučené v jednom paprsku, jsou základem vysoké terapeutické účinnosti laserového záření nízké intenzity. V rehabilitaci využíváme efekt biostimulační, protizánětlivý analgetický, antiedematozní a vasodilatační.

Laserové záření způsobuje v ozařované tkáni :

 • urychlení mikrocirkulace a s tím související protizánětlivý, antiedematozní a trofický účinek s výrazným zvýšením buněčné látkové výměny
 • změny hydrostatického intrakapilárního tlaku se zvýšením absorpce tekutiny v interstititu s opadnutím otoků a aktivací regenerace tkání
 • zvýšení prahu dráždivosti nociceptorů s analgetickým efektem
 • povzbuzení imunitních pochodů, stimulací aktivity makrofágů, T lymfocytů
 • zvýšení tvorby ATP s urychlením redukujících procesů v dýchacím řetězci
 • stimuluje aktivitu fibroblastů
 • ovlivňuje zánětlivé mediátory (zejména prostaglandiny)
 • ovlivňuje vylučování B-endorfinu
 • optimalizuje vylučování serotoninu
 • zlepšuje funkci poškozených periferních nervů
 • podporuje množení kolagenových vláken
 • stimuluje syntézy bílkovin
 • zvýšení aktivity enzymů (succinyldehydrogenasy, laktátdehydrogenasy, kyselé fosfatázy a nespecifikované esterázy)
 • ovlivnění elektrického potenciálu na buněčné membráně a tím propustnost pro K+Na+

Laser se v rámci rehabilitace   využívá v léčbě pooperačních, poúrazových stavů, má protibolestivý efekt, redukuje otok, uvolňuje svalové napětí.