AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ: Nadále poskytujeme péči v plném rozsahu

Vzhledem k aktuální situaci Vás zdvořile žádáme o dodržování několika základních pokynů.

Více informací

Objednání na 603 179 911

Laserterapie v rehabilitaci