Opatření na zabezpečení bezpečného provozu v souvislosti s mimořádnou situací